Praca z trudnym klientem

-„Halo, no nareszcie ktoś odebrał, 15 minut czekam. Mam problem z…”

-„Dzień dobry. Już zajmę się Pańskim problemem, najpierw jednak musi Pan…”

Dwa zdania, 10 sekund, co najmniej trzy bardzo poważne błędy. Jak skutecznie i efektywnie pracować z trudnym klientem? Jak panować nad własnymi emocjami, a jednocześnie okiełznać emocje rozmówcy? Jak odseparować nastrój z poprzedniej rozmowy od kolejnej? Jak zachować dystans i nie brać tak dużo do siebie? Jak oddzielić emocje w pracy od tych w domu, skoro w nim pracujemy? Tym wszystkim zajmiemy się podczas szkolenia.

Przykładowy ramowy program szkolenia

1. Trudny klient

  • Co to znaczy trudny klient?
  • Diagnoza stanu emocjonalnego klienta, oczekiwań, podejścia, postawy.

2. Psychologiczne aspekty obsługi klienta – budowanie relacji podczas rozmowy

  • Dlaczego tak ważne jest odpowiedzieć na „dlaczego”.
  • Nawyk – największy wróg i przyjaciel obsługi klienta.

3. Komunikacja werbalna i niewerbalna

  • Ton głosu, intonacja, akcentowanie w górę i dół – czyli jakie elementy budują wiarygodność i wizerunek doradcy w rozmowie.
  • Słuchać czy słyszeć, czyli techniki efektywnego słuchania + GRA.

4. Algorytm pracy z trudnym klientem

  • Informacja zwrotna, czyli jak komunikować skutecznie odcinając się od emocji
  • Trudny klienta a nasze emocje – jak nie dać się zwariować i trzyma dystans nie tracąc zaangażowania?

Ostateczny kształt programu szkoleniowego będzie konsultowany indywidualnie z klientem.