Zarządzanie sobą w czasie i organizacja zadań

Szkolenie wyposaży Uczestników w narzędzia pozwalające ustalać priorytety, zarządzać swoim kalendarzem i planem dnia, a także unikać sytuacji, w których nadmiar zadań prowadzi do stresu i spadku jakości pracy. Omówimy najczęstsze zjadacze czasu oraz szereg narzędzi, który pozwala zaoszczędzić czas w kalendarzu i podkręcić efektywność.

Elementem, który powinien odbyć się po szkoleniu, jest zbudowanie nawyków biznesowych, czyli świadome wykorzystywanie ich w praktyce w najbliższym czasie, aby powstały pewne automatyzmy.

Przykładowy ramowy program szkolenia

1. Prokrastynacja i metody jej zwalczania.

2. Nawyki – diagnoza istniejących, modyfikacja, wypracowywanie nowych. Arkusz pracy nawykami.

3. Typologia osobowości a walka z czasem – jak zarządzać czasem w zgodzie ze swoją naturą.

4. Outlook – kalendarz. Jak zorganizować sobie pracę, żeby narzędzie pomagały, a nie przeszkadzały.

5. Metoda ROCKS – gdy zaległości przytłaczają i nie ma czasu na działania „do przodu”.

6. Metody organizacji czasu i oceny ważności zadań:

  • Definiowanie celów krótko i długo terminowych
  • Planowanie, realizacja i mierzalność wykonanych zadań
  • Jak znaleźć czas na zadania niestandardowe, co "zjada" najwięcej czasu?

7. Zarządzanie czasem w zespole – teoria ról osobowych.

8. „Przyszłościowcy”, „teraźniejszościowcy”; itd… czyli jak podchodzimy do zagadnienia czas – prosty test definiujący nasze naturalne podejście do zarządzania czasem.

9. Zarządzanie priorytetami, metody i narzędzia. Macierz Eisenhowera, pustynia Sonora.

10. Efektywne wykorzystanie czasu pracy – metody i narzędzia optymalizacyjne, diagnoza punktów krytycznych i jak z nimi pracować.

Ostateczny kształt programu szkoleniowego będzie konsultowany indywidualnie z klientem.