Zarządzanie szyte na miarę

Skuteczny menadżer, który umie zarządzać różnorodnością to skuteczny zespół. Zmotywowany, pewny siebie i wytrwale dążący do założonych rezultatów szef przenosi taką postawę na swój zespół sprzedażowy, nawet jeżeli jest on bardzo różnorodny. Jest to jednak miecz obosieczny – negatywne zachowania również będą powielane. Efektywny menadżer powinien ciągle wyprzedzać swój zespół sprzedażowy, pokazywać „co jest dalej” i inspirować. Zarządzanie sprzedażą można określić, jako rollercoaster emocjonalny.

Jest to wyzwanie, w którym doświadczamy wzlotów i upadków, a naszym celem jest, aby tych pierwszych było jak najwięcej, a zadbamy o to w trakcie naszego szkolenia.

Przykładowy ramowy program szkolenia

1. Kolorowe zespoły

  • Kolory osobowości wg. C.G. Junga
  • Jak wyzwolić potencjał poszczególnych członków zespołu?

2. Zarządzanie sytuacyjne K. Blancharda

  • Czym jest “przywództwo sytuacyjne”?
  • Określanie potrzeb pracownika i dopasowanie zadań
  • Dopasowanie różnorodnego stylu zarządzania

3. DNA motywacji

  • Narzędzie rozwojowe (trening, coaching, mentoring) i kiedy ich używać
  • Nie wyręczaj, tylko deleguj i rozwijaj, czyli najczęstsze błędy w delegowaniu

4. Zarządzanie zespołem wielopokoleniowym

  • Komunikacja międzypokoleniowa a potrzeby poszczególnych generacji
  • Wyzwania stojące przed liderem zespołu wielopokoleniowego

Ostateczny kształt programu szkoleniowego będzie konsultowany indywidualnie z klientem.